Обеспечения иска как быстрый способ остановки демонтажей МАФ

Как защитить свои права, юридическая практика, вопросы, консультации

Обеспечения иска как быстрый способ остановки демонтажей МАФ

Повідомлення Твой Юрист » 09 лют 2018, 18:21

Обеспечения иска как быстрый способ остановки демонтажей МАФ + шаблон готового заявления. Работаем по всей Украине

Приходится встречать случаи, когда предприниматель получает предписание («припис» укр.яз) с требованием добровольно демонтировать свой МАФ в течении трёх дней. При отказе, демонтаж уже будет проведён принудительно с последующей оплатой за демонтаж и хранение МАФ.

Даже имея на руках разрешительные документы на МАФ демонтаж можно и не остановить, например в случаи отмены паспорта привязки, помещения МАФ в список демонтажей согласно решения городского совета/исполкома и др.

Доказывание, во всех инстанциях, своей правоты займёт много время и не является фактом прекращения демонтажа.

Один из действенных методов остаётся судебная защита с обязательным обеспечением иска (запрет демонтажа на время судебного разбирательства). Обеспечения иска выдаётся в виде определения суда про запрет действия (демонтажа). За неисполнения определения наступает в том числе уголовная ответственность по статье 382 Уголовного кодекса Украины.

Порядок, особенности составления заявления на обеспечения иска рассматривать не будем, а сразу предлагаю готовый рабочий шаблон заявления для административного судопроизводства.

07.02.2018 заявление подано в суд, и 09.02.2018 получено определение про его удовлетворения. Фото определения во вложении.

Бери и применяй:

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська
вул. Ігнатія Ясюковича, 5, м. Кам'янське, 51925
тел.: (05692) 3-06-73, ел. пошта inbox@zv.dp.court.gov.ua

справа 208/________/1__, суддя Івченко Тетяна Павлівна

позивач: ___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
ІПН _______________________
(податковий номер)
вул.. _______________________, буд. 17, кв.78, м. Кам’янське, 51900
тел.095-235-31-10, електрона пошта gplu.dp@gmail.com

представник позивача: Васильєв Павло Сергійович
ІПН __________________________
вул. Барикадна, буд. 15А, м. Дніпро, 49044
тел.095-235-31-10, електрона пошта gplu.dp@gmail.com


відповідач 1: Кам`янська міська рада
код ЄДРПОУ 24604168
майдан Петра Калнишевського, 2, м. Кам'янське, Дніпр. обл., 51931
телефон невідомий, ел. пошта: miskrada@dndz.gov.ua

відповідач 2: Управління містобудування та архітектури Кам’янської міської ради
код ЄДРПОУ 36072064
вул. Москворецька, 14А, м. Кам’янське,
Дніпропетровська область, 51931, тел. (05692) 3-00-54, 53-19-89
електрона пошта uma.dndz2016@ukr.net iryna.radchenko@dndz.gov.ua06 лютого 2018 року

Заява
про забезпечення позову

В провадженні суду перебуває справа за позовом _______________________, відповідач: "Камянська міська рада", відповідач: Управління містобудування та архітектури Дніпродзержинської міської ради, про визнання дій неправомірними.

06.02.2018 р. за місцем знаходження двох тимчасових споруд №___ за адресою _________ _____________ в районі будинку №___, м. Дніпродзержинськ позивач отримав повідомлення (припис) №__________ від 05.02.2018 інспектора з контролю благоустрою КП КМР «Благоустрій» згідно до якого: «Вимагаю у триденний термін усунути порушення благоустрою шляхом самостійного проведення демонтажу вищевказаного об’єкту». Припис обґрунтований порушенням п.5 ст.16 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», а саме: на об'єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

Слід зазначити, що позивач з _______ року володіє торгівельним кіоском за адресою ___________________ в районі будинку №_____, м. Дніпродзержинськ. Вказаний кіоск (павільйон) у ________ році було реконструйовано. Роботи виконані згідно із проектом, про що свідчить лист Управління головного архітектора Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від ___________ р. згідно до «разрешения №___ от _________ г. на выполнения строительных работ Инспекции государственного архитектурно – строительного контроля»

___ ______ .2005 р. на підставі документа, що засвідчує право на земельну ділянку та узгодженого паспорту прив’язки МАФ рішення Дніпродзержинської міської ради від ___ _______.05 р. позивач отримав дозвіл на розміщення малої архітектурної форми на території ________________ району, і головою районної ради Виконавчого комітету _____________ районної ради від ___ _______.2007р. №_______ було прийнято розпорядження про надання дозволу на продовження терміну експлуатації торгівельного павільйону з літнім майданчиком та ___ ______.2013 позивач отримав паспорт прив’язки двох тимчасових споруд №____ за адресою __________ ___________ в районі будинку №____, м. Дніпродзержинськ, строком дії до____ ______ 2014 року який в подальшому було продовжено до _____ _________ .201___ року.
Листом Управління містобудування та архітектури Кам’янської міської ради від ____ _________.2017 було повідомлено, що паспорт прив’язки скасовано у зв’язку з порушенням правил оформлення на підставі доручення постійної комісії з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності (протокол №21 від 24.05.2017). Внаслідок незаконного скасування, позивач позбавлений права продовжити строк дії паспорту прив’язки.
Вважаю протиправними дії відповідачів зі скасування паспорта прив’язки, виходячи з наступного:
1. У постійної комісії міської ради відсутні повноваження з прийняття доручень, в тому числі на скасування паспортів прив’язки.
2. В разі вчинення помилки органом влади, позивач за них не відповідає.
3. Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не передбачена відмова у продовженні строку дії паспорту прив’язки.
Отже, наявна очевидна протиправність порядку скасування паспорту прив’язки, а саме використання процедури (прийняття протоколу постійної комісії без розгляду Кам'янської міської ради), що порушує встановлений Регламентом Кам'янської міської ради порядок прийняття рішень міською радою.
З метою захисту прав позивача і недопущення подальшого позбавлення права користування (демонтаж тимчасової споруди) та права власності позивача на його тимчасові споруди є крайня необхідність в порядку ст.154 КАС України забезпечити адміністративний позов. Захист прав, свобод та інтересів позивача стане неможливим без вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.
Частина 1 ст.152 КАС України передбачає, що заява про забезпечення позову подається в письмовій формі і повинна містити:
1) найменування суду;
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності; або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку, офіційну електронну адресу або адресу електронної пошти;
3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;
4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;
5) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Згідно до ч.5-6 ст.154 КАС України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.
Керуючись викладеним, -
Прошу шановний суд:
До набрання законної сили рішення по справі 208/______/1__: Кам`янській міській раді, виконавчому комітету Кам`янської міської ради, Управлінню містобудування та архітектури Кам’янської міської ради та іншим особам заборонити дії щодо демонтажу двох тимчасових споруд _______________________ по ___________ ________________в районі будинку №____, м.______________.


Додаток:
- доказ сплати судового збору здійснено з порталу http://court.gov.ua/;

завірені копії:

- повідомлення (припис) №___________ від 05.02.2018 інспектора з контролю благоустрою КП КМР «Благоустрій»;
- розпорядження голови Виконавчого комітету _____________ районної ради ___________ про продовження терміну експлуатації торгівельного кіоску;
- договор №_____ от ____ марта 199__ г. на реконструкцию торгового павильона по _____________, заказчик _______________;
- лист від ___ ______ ________ №_________ управління головного архітектора Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради;
- разрешение №____ от____ _________ 199___ на выполнение строительных работ;
- проект реконструкции летней пощадки;
- договір на право тимчасового користування землею від ____ червня 199___ р.;
- акт приемки выполненных работ за июнь 199____ г.;
- смета к договору №_______;
- акт №____від ____ _________ 2005 технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію;
- лист від ____ _______ 2005 №__________ Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Управління головного архітектора міста;
- дозвіл №____ від _____ ________ 2005 на розміщення малої архітектурної форми на території _________________ району;
- витяг з протоколу №_____ від _____ ________ 200___ засідання районної комісії з розміщення, експлуатації та демонтажу МАФ для здійснення підприємницької діяльності на території ________________ району;
- розпорядження №__________ від ____ ___________ 2007 голови районної ради Виконавчого комітету ______________ районної ради про надання дозволу на продовження терміну експлуатації торгівельного павільйону з літнім майданчиком;
- паспорт прив’язки двох тимчасових споруд №____ від ___ _______ 201__ для провадження підприємницької діяльності по __________ ______________в районі будинку №____, м.Дніпродзержинськ;
- лист від ___ ________ 2017 управління містобудування та архітектури Кам’янської міської ради;


Представник позивача _________________ Васильєв П.С.

фото определения стр.1: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

фото определения стр.2: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


Юридическая интернет рассылка практических идей и новостей от Гильдии Профессиональных Юристов. Рассылка носит информационный характер. Для подписания на рассылку отправляйте «подписаться» со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com

Для отказа в получении рассылки, напишите «отказ» и отправьте со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.comТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ:

ИЗБАВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА ОТ КРЕДИТНЫХ АРЕСТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
http://gpl.in.ua/ru/ideas/izbavlenie-do ... enija.html

ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
http://gpl.in.ua/ru/ideas/template/items/2.html

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА НА ОТОПЛЕНИЕ ЯВИЛОСЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТМЕНЫ АПЕЛЛЯЦИЕЙ РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, ПО ДЕЛУ О ВЗЫСКАНИИ С ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛГА.
http://gpl.in.ua/ru/ideas/otsutstvie-do ... s-pre.html


ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ
руководитель, участник Ассоциации Юристов Украины
Васильев Павел Сергеевич
сайт: http://www.gpl.in.ua

киевстар 096-476-66-66
мтс, Viber: 095-235-31-10

наш офис: ул. Барикадная, 15, г. Днепр, Бизнес центр "Ступени"
Твой Юрист
 
Повідомлення: 37
Зареєстрований: 26 лип 2015, 20:54

Повернутися в Юридический форум

Хто зараз на конференції

Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 0


анализ воды, грунта, воздуха прапори, стрічки